Digital guide

Resan till lojala kunder och lönsamhet – och så arbetar en av Sveriges största banker

Ladda ner whitepaper
bank-finans

Lojala kunder och kundupplevelser i världsklass är något som alla företag i dag vill uppnå. De flesta har detta i sin affärsplan, formar strategier för att lyckas och ser att det är en viktig parameter för att nå företagets ekonomiska målsättningar. Men det krävs en medveten strategi som är implementerad i hela organisationen för att lyckas.

I den här guiden går vi igenom:

  • Utgångspunkt – forskning visar ett tydligt samband mellan engagerade medarbetare och lojala kunder
  • Kundresan berättar sanningen – lyssna på kundernas feedback, förstå och agera på den
  • Vad förväntar sig kunder idag? Enkelhet är det nya svarta
  • Lyckas med enkelhet – exempel från en av Sveriges största banker
  • Att koppla kundlojalitet till lönsamhet

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev