Whitepaper

Starkare ledarskap genom feedbackkultur - så förbättrade Veidekke sitt ledarskap med Brilliant

Ladda ner whitepaper
Feedback förbättrar ledarskapet Brilliant

Vill du veta hemligheten bakom effektivt ledarskap?

Vi ger dig en inblick i hur Veidekke, med hjälp av Brilliants expertis, använde feedback för att lyfta sitt ledarskap.

Läs mer om vikten av en stark feedbackkultur, ett gott ledarskap och av ett högt antal engagerade medarbetare.

📊 Visste du att i organisationer med en svag feedbackkultur är 25% av medarbetarna högt engagerade medan i de organisationer som lyckas med sin feedback och har en sk stark feedbackkultur är hela 45% av medarbetarna högt engagerade.

Ta del av Veidekkes resa och vilka insatser som gjordes för att förflytta ledarskapet i organisationen.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev