Studie

Sjukfrånvaron dubbelt så hög i stora arbetsgrupper

Ladda ner whitepaper
arbetsmiljo-engagemang

Har arbetsgruppens storlek påverkan på arbetsmiljö och sjukfrånvaro? Ja, det ser vi i vår senaste studie!

Studien omfattar analyser från medarbetarundersökningar som Brilliant gjort om storlek på arbetsgrupper. Syftet är att undersöka om det finns samband mellan storleken på arbetsgrupp och hur vi mår på jobbet.

  • Studien kartlägger att storleken på arbetsgruppen har en stor påverkan på både sjukfrånvaro, konflikter och medarbetarnas engagemang.

  • Resultatet är baserat på ett flertal undersökningar.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev