Kundcase

Stora Ensos transformation – att nå förändring med hjälp av involverade medarbetare

Ladda ner whitepaper
Stora Ensos transformation – att nå förändring med hjälp av involverade medarbetare

Stora Enso, som anses vara ett av världens äldsta företag, har traditionellt fokuserat på produktion av pappersmaterial. Men i en värld där digitaliseringen gör att behovet av papper hela tiden minskar behöver framtiden se annorlunda ut. Från att ha haft 70% av sin omsättning och 62% av sitt resultat knutet till pappersförsäljning storsatsar Stora Enso på att bli ett globalt tillväxtföretag inom förnybara material.

Allt som idag tillverkas av olja kan imorgon tillverkas av träd, men då måste hela organisationen tänka nytt – i alltifrån sammansättningen av ledningsgruppen till att få en kultur som förmår uppfinna nya produkter och intäktsströmmar. Men kan världens äldsta företag transformeras?

Läs hela berättelsen om hur Stora Enso nått förändring genom att involvera medarbetarna och ta del av:

  • Hur förändringsarbetet har sett ut
  • Tre saker som Stora Enso betonar är viktiga att fokusera på för att lyckas med transformation
  • Tio insikter längs vägen
  • Hur Stora Enso mäter engagemangsindexet
  • Hur förbättringen i index har sett ut sedan förändringsarbetet startade

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev