Kundcase

TV4:s förändringsresa – framgångsrikt förändringsarbete i digital transformation

TV4s förändringsresa – framgångsrikt förändringsarbete i digital transformation

Mediebranschen digitaliseras i snabb takt, vilket ställer högre krav på att en organisation kan hantera ständig förändring. Det räcker inte att driva igenom en organisationsförändring och sedan luta sig tillbaka. För att hålla sig i framkant handlar det om att få chefer och medarbetare att gilla och själva driva förändringen.

TV4 samarbetar med Brilliant i arbetet att stärka organisations- och ledarutvecklingen. Tillsammans har man sedan 2013 genomfört TV4:s medarbetarundersökning. Fokus har legat på att skapa en organisation med genomförandekraft och resultaten från medarbetarundersökningen har legat till grund för ledarutvecklingen i TV4.

Exempel på initiativ som genomförts som du kan läsa mer om i denna case study:

  • analyser och presentationer av insikter som vägleder handlingsplaner i TV4:s arbetsgrupper
  • workshops för att hantera utvalda frågeställningar och komma tillrätta med upplevda utmaningar
  • chefscoachning för de chefer som behöver stöd i att utveckla sitt ledarskap

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev