Whitepaper

En användbar kundundersökning – 4 insiktsfulla frågor du bör ställa dig

Ladda ner whitepaper
En användbar kundundersökning – 4 insiktsfulla frågor du bör ställa dig

Att veta vad kunderna tycker om er är viktigt – att få kunderna att tycka bra om er är viktigare. Innan ni köper en kundundersökning bör ni tänka igenom hur ni ska använda resultatet. En kundundersökning är bäst om den hjälper alla i er organisation att agera på kundernas feedback – för att vända eventuellt missnöjda kunder till lojala ambassadörer.

En bra kundundersökning hjälper alla era medarbetare att skapa fler lojala kunder. För att kunna agera på kundernas feedback och återkoppla till kunden behöver rätt person i er organisation få veta när en kund är missnöjd. Då är det oftast bråttom att vända kunden från missnöjd till lojal. Ibland räcker det med ett samtal, ibland krävs det mer, men oavsett vad som krävs så är det en medarbetare eller ansvarig chef som behöver göra jobbet. Det kräver att alla är med på tåget och tar ansvar för att agera om en kund är missnöjd. Att sätta en process för hur det ska gå tillväga kan vara en god hjälp för medarbetare inom företaget.

I detta white paper kan du fördjupa dig i fyra insiktsfulla frågor som du bör ställa dig för att få en kundundersökning som hela organisationen kan dra nytta av:

  • Hjälper vår kundundersökning medarbetarna att förstår hur de kan skapa mer lojala kunder?
  • Hjälper vår kundundersökning oss att se var i organisationen som kundbemötandet brister?
  • När kunderna svarar på vår kundundersökning, kommer de faktiskt ihåg mötet med oss?
  • Är det lätt för cheferna i vår organisation att dra nytta av undersökningen för att coacha sina medarbetare att skapa enastående kundrelationer?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev