Whitepaper

Energi + Tydlighet = Engagemang

Ladda ner whitepaper
PP2022_MG_9328

De flesta känner till att medarbetarengagemang påverkar både effektivitet och affärsresultat. Som chef eller företagsledare är du ansvarig för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för dina medarbetare att engagera sig. Men vad är engagemang egentligen och hur definierar vi det? Här berättar vi om vår syn på ämnet och hur du skapar förutsättningar för ett långsiktigt hållbart medarbetarengagemang.

I ett affärsnära perspektiv går vi igenom följande starka drivkrafter bakom medarbetarengagemang. Genom att arbeta med dessa kan du påverka, stärka och behålla medarbetarengagemanget i din organisation:

  • Påverkansmöjligheter
  • Utvecklingsmöjligheter
  • Information
  • Feedback
  • Förmågan att få saker genomförda

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev