Whitepaper

Hur kan vi åstadkomma förändring genom att ändra beteenden?

Hur kan vi åstadkomma förändring genom att ändra beteenden

När man ska arbeta med förändringsarbete i organisationer gäller det att alla vet vad de ska göra annorlunda och ändra beteenden. Det kan till exempel handla om att följa upp resultatet av en medarbetarundersökning eller att styra om organisationen mot nya strategiska mål.

Vad krävs då för att åstadkomma förändring? Svaret – ändrade beteenden. Det är ju först när vi gör något annorlunda som förändring sker. Ökad kunskap och förståelse kring beteenden och vad som styr dem är viktigt för att framgångsrikt kunna arbeta med förändring. Här får du svar på frågan om vad som triggar oss att agera, och vad som leder till motsatsen. En inblick i ämnet beteendevetenskap tillsammans med tydliga exempel. En bra start för dig som står inför ett konkret förändringsarbete.

I detta white paper går vi steg för steg igenom följande delar:

  • Vad är ett beteende?
  • Vad styr våra beteenden?
  • ABC-modellen
  • Ett exempel

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev