Whitepaper

Medborgarpulsen 2020 – grunden till medborgardriven utveckling

Ladda ner whitepaper
Medborgarpulsen 2020

Brilliants återkommande kartläggning av hur servicen i våra kommuner uppfattas av medborgarna sammanfattas i Medborgarpulsen. Omfattande och kontinuerliga mätningar över tid av medborgarservicen gör det möjligt att fånga upp viktiga och agerbara insikter om medborgarnas behov – som vidare kan ligga till grund för en medborgardriven utveckling mot utsatta mål och visioner.

Kartläggningen har fått ett stort medialt intresse och har under våren bland annats synts i Offentliga affärer och IT-hälsa.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev