Whitepaper

Medborgarpulsen 2021

Ladda ner whitepaper
Brilliant Future | Medborgarpulsen 2021

Brilliants återkommande kartläggning av hur servicen i våra kommuner uppfattas av medborgarna sammanfattas i Medborgarpulsen. Omfattande och kontinuerliga mätningar över tid av medborgarservicen gör det möjligt att fånga upp viktiga och agerbara insikter om medborgarnas behov – som vidare kan ligga till grund för en medborgardriven utveckling mot utsatta mål och visioner. Genom nära samarbete med våra kunder och kontinuerlig analys av data har vi en beprövad metod som visar det tydliga sambandet mellan ett starkt ledarskap och medarbetarens engagemang, samt hur detta påverkar medborgarnas upplevelser.

Syftet med Medborgarpulsen är att bidra i arbetet mot en förbättrad medborgarservice i hela landet - undersökningen har tydligt pekat på fem uttalade områden som utmärker sig.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev