Whitepaper

Resan till lojala kunder och lönsamhet – och så arbetar en av Sveriges största banker

Ladda ner whitepaper
Resan till lojala kunder och lönsamhet – och så arbetar en av Sveriges största banker

Lojala kunder och kundupplevelser i världsklass är något som alla företag i dag vill uppnå. De flesta har detta i sin affärsplan, formar strategier för att lyckas och ser att det är en viktig parameter för att nå företagets ekonomiska målsättningar. Men strålande kundupplevelser som skapar lojala kunder över tid är inget som sker per automatik. Det krävs en medveten strategi som är implementerad i hela organisationen.

I detta white paper går vi steg för steg igenom följande delar:

  • Utgångspunkt – forskning visar ett tydligt samband mellan engagerade medarbetare och lojala kunder
  • Kundresan berättar sanningen – lyssna på kundernas feedback, förstå och agera på den
  • Vad förväntar sig kunder idag? Enkelhet är det nya svarta
  • Lyckas med enkelhet – exempel från en av Sveriges största banker
  • Att koppla kundlojalitet till lönsamhet

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev