Whitepaper

Studie: Hur starka medarbetarrelationer hänger ihop med lönsamhet

Ladda ner whitepaper
AWT_Brilliant_2018_5689-Redigera

Ta del av Brilliant Data och vår studie som visar hur bra medarbetarrelationer tydligt hänger ihop med en verksamhets finansiella resultat. Ju bättre medarbetarrelationerna är desto mer lönsam är organisationen.

51 organisationer med 155 000 besvarade medarbetarenkäter är inkluderade i analysen och tydligt utmärkande är följande parametrar

  • Arbetsmiljö
  • Ledarskap
  • Utvecklingsmöjligheter
  • Kommunikation
  • Stress

Studien är baserad på data från medarbetarundersökningar i Brilliants databas (från 2019 och 2020) och finansiella nyckeltal från Bisnode (från 2020).

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev