Whitepaper

The Brilliant Employee Experience Model

Ladda ner whitepaper
The Brilliant Employee Experience ModelBrilliant Future |

Hela Brilliants arbetssätt grundar sig i vetenskaplig metod, där den så kallade Service Profit Chain-modellen är central. Modellen förklarar hur den interna verksamheten påverkar den externa – vilket i sin tur påverkar huruvida de organisatoriska målen uppfylls. Modellen fastställer samband mellan

  • medarbetarnas engagemang och lojalitet
  • kundlojalitet
  • produktivitet och effektivitet

Vetenskaplig forskning har visat empiriskt bevis för de centrala sambanden i Service Profit Chain. Ta del av ytterligare modeller och resonemang kring hur vi på Brilliant tar fram våra index och arbetar med metoder som grund för vårt arbetssätt.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev