Whitepaper

Argumenten du behöver för att göra HR frågorna till företagets viktigaste frågor

Brilliant_employee_experience_5_low

Det finns tydliga kopplingar mellan frågor som rör medarbetarna och ett företags lönsamhet. Många kan instinktivt hålla med, men det är fortfarande ganska få som faktiskt räknar på sambanden.

För att hjälpa företag att fokusera på viktiga frågor som rör medarbetarengagemang och ledarskap har vi analyserat data om företags lönsamhet och tillväxt tillsammans med företags medarbetarundersökningar. Detta för att visa hur engagerade medarbetare med bra chefer är mer lönsamma och har högre tillväxt.

Vår förhoppning är att analysen ska ge er argumenten som krävs för att få de här ”mjuka” frågorna att tas på största allvar och hjälpa er att skapa momentum i ert förändringsarbete.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev